הצלחות המשרד

עו"ד אורן חקון מייצג את כלל לקוחותיו בנחישות ובתבונה עד להצלחה המיוחלת. להלן תמצית מהצלחותיו:
 • גידול והחזקת סמים – מחיקת כתב אישום.
 • תקיפת בת זוג, כליאת שווא, חבלות של ממש – מחיקת כתב אישום.
 • גרימת תאונת גרכים עם חבלה של ממש – זיכוי.
 • גרימת תאונת דרכים עם חבלות רבות – זיכוי.
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה על ידי בלתי מורשה – זיכוי.
 • נהיגה בשכרות – זיכוי.
 • ערעור המדינה נדחה – גזר הדין נותר על כנו.
 • 830 מיקרוגרם וגרימת תאונת דרכים – 350 ימי פסילה בפועל.
 • שכרות בפעם השנייה – הארכת מאסר על תנאי ו 350 ימי פסילה.
 • נהיגה בשכרות 495 מיקרוגרם – מחיקת כתב אישום.
 • נהיגה בשכרות בכמות 540 מיקרוגרם – 10 חודשי פסילה.
 • נהיגה בשכרות ותחת השפעת סם – מחיקת כתב אישום.
 • הארכת מאסר על תנאי בעבירה של נהיגה בזמן פסילה בפעם ה-7.
 • 38 קמ"ש מעל המותר תוך שימוש בטלפון נייד – פסילה על תנאי בלבד.
 • טס במהירות 166 קמ"ש במקום 80 – חודשיים פסילה בלבד.
 • נהיגה בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה – 10 חודשי פסילה בפועל.
 • תאונת דרכים וגרימת חבלות – 400 שח קנס בלבד.
 • 58 קמ"ש מעל המותר תוך שימוש בטלפון נייד – פסילה על תנאי בלבד.
 • נהג פעמיים בזמן פסילה, תוך נהיגה רשלנית – מאסר על תנאי בלבד.
 • הארכת 6 חודשי מאסר על תנאי בעבירה של נהיגה בזמן פסילה.
 • נהיגה בשכרות – עונש של 5 שנות פסילה הופחת ל–9 חודשים.
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה – הפחתה בערעור מ-24 ל-11 חודשי פסילה בפועל.
 • נהיגה בשכרות בפעם השנייה – שנתיים פסילה.
 • נהיגה בשכרות בכמות של 430 מיקרוגרם – 7 חודשי פסילה בלבד.
 • תאונת דרכים וגרימת חבלה חמורה ב-2 נפגעים – פסילה על תנאי בלבד.
 • נהג בשכרות בכמות של 520 מיקרוגרם – 10 חודשי פסילה.
 • 47 קמ"ש מעל המותר – פסילה על תנאי בלבד.
 • 50 קמ"ש מעל המותר – 14 ימי פסילה.
 • תאונת דרכים במעבר חצייה תוך גרימת חבלה של ממש – 3 חודשי פסילה.
 • נהיגה בשכרות 455 מיקרוגרם – 11 חודשי פסילה בפועל.
 • דריסה במעבר חצייה והפקרת הנפגע – מאסר על תנאי ופסילה מסווגת.
 • נהג במהירות 152 קמ"ש במקום 90 – פסילה על תנאי בלבד.
 • נתפס נוהג בשכרות בפעם השנייה – 24 חודשי פסילה.
 • 630 מיקרוגרם – 11 חודשי פסילה בלבד.
 • נהג חדש הואשם בגרימת תאונת דרכים וחבלה – 29 ימי פסילה.
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה והתחזות לאדם אחר – 6 חודשי פסילה.
 • נהיגה בשכרות 530 מיקרוגרם – 3 חודשי פסילה בפועל.
 • נהיגה בזמן פסילה בפעם השלישית – מאסר על תנאי בלבד.
 • תאונת דרכים וגרימת חבלה של ממש – פסילה למשך חודש אחד בלבד.
 • תאונת דרכים וגרימת חבלה – פסילה על תנאי.
 • נהיגה תחת השפעת סם – 350 ימי פסילה.
 • נהיגה בשכרות 335 מיקרוגרם – עונש של 2 חודשי פסילה בלבד.
 • נהיגה בזמן פסילה וללא רישיון נהיגה – 10 חודשי פסילה בפועל.
 • תאונת דרכים וגרימת חבלה – פסילה על תנאי בלבד.
 • נהיגה בשכרות ותחת השפעת סם – 10 חודשי פסילה.
 • תאונת דרכים שגרמה להתהפכות רכב וחבלה – 60 ימי פסילה.