ייצוג במשפט פלילי

ייצוג נאשם במשפט פלילי כמוהו "כניתוח" בחדר הניתוח, רק שהניתוח הוא המשפט וחדר הניתוח הוא בית המשפט. "הניתוח" יבוצע לאירוע בכללותו, לתיק החקירה הכולל את כל חומר הראיות, ניתוח נסיבותיו האישיות של הנאשם, בניית אסטרטגיית הגנה לנאשם ספציפי וניתוח כל ראיה אפשרית ורלוונטית מבחינת קבילותה משקלה ותוכנה.
הייצוג מתחיל בייעוץ משפטי לאחר ביצוע עבירה לשם הצגת סיפור המקרה, ניתוחו והערכת הסיכויים להגשת כתב אישום עתידי או סגירת התיק הפלילי באחת העילות המנויות בחוק.

ישנם מקרים שהייצוג מתחיל במתן ייעוץ לפני חקירה (ראה " ליווי בחקירה משטרתית") ובמקרים רבים ונוספים הייצוג ניתן לפני הקראת כתב האישום או במהלך המשפט, כשהנאשם מבין כי לא יוכל לנהל את המשפט לבדו. קיימת חשיבות לקבלת ייצוג משפטי על ידי עורך דין פלילי בשלב מוקדם ככל הניתן על מנת למנוע טעויות טקטיות ומהותיות של הנאשם בניהול ההליך.

ניקח לדוגמא ייצוג בתיק "אלימות". לרוב, כתב האישום יכיל עבירות מפרק י' לחוק העונשין הכולל את כל סוגי התקיפה האסורים מן המדרג הקל (תקיפה סתם) ועד לעבירת התקיפה החמורה ביותר (חבלה בכוונה מחמירה).  על עורך הדין לבחון היטב ולנתח את הראיות בתיק בכדי לוודא שמכלול הראיות תואם את הוראות החיקוק המיוחסות לנאשם. במידה ולא, ידע עורך הדין לבוא בדברים עם התביעה המשטרתית בכדי להביא לתיקון כתב האישום לטובת הנאשם.

לעיתים כתב האישום יוגש יחד עם בקשה למעצר עד תום ההליכים, במידה והמדינה סבורה שיש בשחרור הנאשם משום סכנה לציבור או לחילופין חשש ממשי לשיבוש הליכי משפט (עילות מעצר). במקרה זה כתב האישום יוגש עם סיום החקירה כשהנאשם בסטטוס עצור, והתביעה תצטרך להראות כי יש ראיות לכאורה להוכחת אשמתו של הנאשם כמו גם פירוט הראיות אשר בתיק, וכי קיימת עילת מעצר. כמו כן, על המדינה לשכנע את בית המשפט שלא ניתן להשיג את מטרת המעצר במידה והנאשם ישוחרר.

עורך דין פלילי אמור לייצג את הנאשם בכל ההליכים, הן הליכי המעצר והן ההליכים בתיק העיקרי. עורך הדין ידאג לבחון את חומר הראיות בתיק ולטעון כנגדם במקרים המתאימים כדי "להחליש" את התיק ולהביא לשחרורו המיוחל של הנאשם העצור. בכל מקרה, גם אם יש ראיות לכאורה וגם אם קיימת עילת מעצר, חובה על בית המשפט לבחון חלופת מעצר אם ישנה ואשר תוצג על ידי עורך הדין. חלופת המעצר יכולה להיות מגוונת כגון הרחקה מיישוב, חתימה על ערבויות, מעצר בית חלקי או מלא בפיקוח מפקחים, פיקוח אלקטרוני וכיוב'. במידה ובית המשפט יסבור כי חלופת המעצר אינה מספקת או הולמת את חומרת העבירה ורמת המסוכנות הנשקפת מהנאשם, כי אז יורה על מעצרו עד תום ההליכים נגדו, כלומר, עד שהמשפט יסתיים.
עורך דין פלילי ידע לנווט את התיק בהתחשב בהליכי המעצר, משך השהות במעצר, חלופת המעצר  ו"מד הלחץ" בו מצוי הנאשם בשל תנאי מעצרו או תנאי שחרורו.

על עורך הדין למצות את ההידברות עם גופי התביעה שכן במקרים רבים ניתן יהיה להגיע להסכמות דיוניות או מהותיות לעניין ההאשמה או לעניין העונש – דבר אשר ייתר את ניהול המשפט. במקרה שהצדדים יגיעו להסכמות יוצג הסדר הטיעון בפני בית המשפט אשר יבחן את קולתו ו/או חומרתו ביחס לכתב האישום. חשוב לציין כי בית המשפט אינו כבול להסדר הטיעון או הסכמות הצדדים והוא רשאי לאשר את הסדר הטיעון, לדחותו או לגרום לצדדים להגיע להבנות שונות. 

במידה והצדדים לא יגיעו להסכמות כאמור – בדרך כלל במקרים של פער בשאלת האשמה של הנאשם או בפער בין העונש המוסכם על ידי הנאשם והמוצע על ידי התביעה, לא יהיה מנוס וכדאי יהיה לנהל הוכחות, ולו כדי לקבע עובדות שאינן מצויות בכתב האישום ואשר לשיטת ההגנה יכולות לסייע לנאשם, או לחילופין, להוכיח חפותו של הנאשם בכל האישומים או בחלקם.
לאחר ניהול ההוכחות יוגשו סיכומים על ידי הצדדים ובית המשפט יידרש לתת הכרעת דין לגבי הנאשם ולקבוע האם הנאשם אשם או זכאי בביצוע העבירות אשר יוחסו לו בכתב האישום.
במידה והנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון, בית המשפט ייתן הכרעת דין מרשיעה על פי הודאת הנאשם ויישמעו טיעונים לעונש.
שלב הטיעון לעונש מהווה שלב חשוב מעין כמותו. עורך דין פלילי ידע למצות את מעלותיו של הנאשם אל מול מגרעותיו, וישתמש בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותו על מנת למצות את כל טיעוני ההגנה החשובים כל כך על מנת לאזן את עמדת התביעה לעונש.
ישנם מקרים בהם עורך הדין יבקש לקבל תסקיר משרות מבחן במידה ויסבור כי סיכויי השיקום של הנאשם אפשריים וכי הליך השיקום עשוי להביא את בית המשפט לחרוג לקולה ממתחם הענישה הנוהג.

השלב האחרון שחותם את ההליך הנו שלב גזר הדין. בית המשפט יפרט את השתלשלות ההליכים בתיק מרגע הגשת כתב האישום ועד לאחרון הטיעונים לעונש.  גזר הדין יסכם בקצרה את עובדות המקרה, תיאור ההליך שהתברר, טיעוני הצדדים לעונש, איזון ומתן משקל לאינטרסים מנוגדים, ולבסוף, פירוט שיקולי הענישה וקביעת רכיבי הענישה שיוטלו על הנאשם.  יצוין כי על פי החוק חייבת להיות הלימה בין חומרת המעשה הפלילי לבין העונש הנגזר בסופו של יום על הנאשם.