מהן עבירות תעבורה?

עבירות אלו קבועות בשני חוקים עיקריים, פקודת התעבורה, התשכ"א- 1961, ותקנות התעבורה, התשכ"א- 1961. שני הדינים הללו מסדירים ערב רב של עבירות תעבורה, ביניהן עבירות חמורות מאוד כמו לדוגמא: הפקרה לאחר תאונת דרכים, נהיגה תחת השפעת סמים, נהיגה בקלות ראש, נהיגה בשכרות ועוד. כמו כן, אותם דינים מגדירים גם עבירות חמורות פחות, שדינן לרוב הוא קנס כספי, לדוגמא: נהיגה ברכב תוך שימוש במכשיר טלפון נייד, סטייה מנתיב נסיעה, אי נשיאת רישיון נהיגה או רכב ועוד.

גם חוק העונשין, התשל"ז- 1977 כולל עבירה שנקראת "גרם מוות ברשלנות", זו עבירה שבה נעשה שימוש גם בעבירות תעבורה, וכן פקודת ביטוח רכב מנועי, [נוסח חדש], התש"ל- 1970 מגדירה עבירת תעבורה נוספת, שעניינה איסור לנהוג ללא ביטוח חובה.

יש להדגיש כי עבירות תעבורה הן למעשה עבירות פליליות לכל דבר ועניין, אומנם רישומן לחובת הנהג נרשם בגיליון הרשעות התעבורה , הנפרד מן הרישום הפלילי. יודגש כי כל עבירת תעבורה (גם אם העונש בגינה מסתיים במתן קנס ע"י שוטר) נחשבת עבירה פלילית במובן זה שהיא נדונה על פי סדרי הדין הפליליים. כמו כן, עבירות תעבורה נדונות בדרך כלל בפני בית משפט השלום לתעבורה, אלא אם כן בוצעו עבירות פליליות יחד עם עבירות התעבורה, אז אלה ידונו בבית משפט שלום.

נתפסת נוהג בשכרות / סמים / בזמן פסילה / ללא רישיון נהיגה או היית מעורב בתאונת דרכים? למשרדנו התמחות מיוחדת וניסיון רב בייצוג נאשמים בבתי המשפט לתעבורה ברחבי הארץ. המשרד מייצג נאשמים רבים בתיקים מגוונים לרבות תיקים של  נהיגה תחת השפעת סמים, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, נהיגת בלתי מורשה לנהיגה, מעצר עד לתום הליכים בעבירות תעבורה, עבירות נהג חדש, אי ציות לשוטר, נהיגה במהירות מופרזת (א/3, לייזר, דבורה), פסילה מנהלית, הודעת איסור שימוש ברכב, נהיגה בקלות ראש, נהיגה בחוסר זהירות, הפקרה לאחר פגיעה, אי מסירת פרטים, טיפול בדוחות משטרה, שיטת הניקוד החדשה, פסילה שהוטלה ע"י משרד הרישוי התליית רישיון נהיגה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הגשת ערר על החלטת המכון, אי התאמה אישיותית, ייצוג נפגעי תאונות דרכים."